Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 8

Notice: Undefined index: AircraftType in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 10

Notice: Undefined index: AircraftReg in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 11

Notice: Undefined index: FlightNo in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 12

Notice: Undefined index: DateOcc in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 13

Notice: Undefined index: Operator in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 14

Notice: Undefined index: FlightFrom in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 16

Notice: Undefined index: FlightTo in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 17

Notice: Undefined index: FlightRules in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 18

Notice: Undefined index: PlaceOcc in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 19

Notice: Undefined index: TimeOcc in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 20

Notice: Undefined index: TypeofFlight in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 21

Notice: Undefined index: FlightPhase in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 23

Notice: Undefined index: Alt in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 24

Notice: Undefined index: IAS in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 25

Notice: Undefined index: MET in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 26

Notice: Undefined index: CrewWorkload in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 27

Notice: Undefined index: Name in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 29

Notice: Undefined index: PilotRole in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 30

Notice: Undefined index: Phone in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 31

Notice: Undefined index: Fax in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 32

Notice: Undefined index: Email in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 33

Notice: Undefined index: MaintOrgName in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 35

Notice: Undefined index: MaintTT in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 36

Notice: Undefined index: MaintTSN in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 37

Notice: Undefined index: MaintPartType in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 38

Notice: Undefined index: MaintManufacturer in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 39

Notice: Undefined index: MaintATA in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 40

Notice: Undefined index: MaintTSO in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 41

Notice: Undefined index: Facts in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 43

Notice: Undefined index: FillinDate in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 44

Notice: Undefined index: FillinName in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 45

Notice: Undefined index: Address in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 46

Notice: Undefined index: button in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 48

Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/segelfly/domains/segelflyget.se/public_html/ext/pg/show_asrform_se.php on line 70
Störningsrapport – Aviation Safety Report (ASR)
Allmän information
 Tillverkare/Modell
 
Luftfartyg Reg.
Linje Nr.
Datum för händelsen
Företag, Flygklubb etc.
 Från
 
Till
Flygregler
Tidpunkt för händelsen
Typ av flygning
 Flygfas Start etc.
 
Höjd/Flygnivå
IAS/Mach

Beskriv vädret i texten nedan
Besättningens arbetsbelastning
 Namn
 
Tel
Fax
 
 
E-post
Information om underhåll
 Underhållsorganisation
 
Kontaktperson
Telefon
TT
TSN
TSO
 Part type/Part No
 
Tillverkare
ATA No
Beskrivning av händelsen på svenska eller engelska
Anm: Om orsaken till händelsen inte framgår av denna rapport, var vänlig och sänd en
kompletterande rapport när orsaken är fastställd.
 Datum
 
Namn
Postdress